sbs rådgivning a/s | sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER
arkitekt, ingeniør, renovering, rådgivning
19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

sbs rådgivning a/s ARKITEKTER & INGENIØRER

Rådgivning om renovering

At renovere i det eksisterende byggede miljø stiller store faglige krav til den gode rådgiver. Ønsker om funktionsændringer, moderniseringer og energioptimeringer til smukkere og mere tidssvarende løsninger møder hele tiden nye myndighedskrav samt økonomiske og tidsmæssige udfordringer. Rammer og regler gør, at renovering kræver specifik erfaring og viden på området.

 

sbs rådgivning a/s er en mellemstor rådgivningsvirksomhed med solid erfaring inden for renovering. sbs rådgivning a/s arkitekter og ingeniører repræsenterer samlet mange års rådgivning inden for en bred faglig vifte. Det er disse samlede kompetencer, der indgår i vores arbejde fra de tidlige skitser og projektafklaring med bygherre, over indgående og opfølgende tilsyn på byggepladsen til de endelige fysiske resultater til glæde for ejer og brugere. Vi bygger på en viden og erfaring, der er i stadig udvikling.

Bygningsfysiske udfordringer
VÆRDIFORØGENDE MULIGHEDER

Hvad kan din ejendom? Hvor er mulighederne for optimering og værdiforøgelse? God rådgivning om renovering er, at afklare de bygningsfysiske eller bymæssige udfordringer – og gennem de rigtige valg og gode renoveringsmetoder, at skabe ny værdi.

Fornuftige løsninger
SAMSPIL MELLEM NYT OG GAMMELT

Når du renoverer, er det vigtigt, at gøre sig bekendt med de eksisterende forhold. Det gælder uanset skala, hvad enten du arbejder med et byområde, en bygning eller en bolig. Nye funktionskrav udfordrer det eksisterende, det er derfor vigtigt at søge god rådgivning. God rådgivning er at skabe fornuftige løsninger i samspil mellem nyt og gammelt.

Bæredygtig projektering
BEVARING AF BYGNINGERS VÆRDI

Bæredygtig renovering er ikke kun genbrug og miljørigtige materialer. Indgående viden om renovering og professionel planlægning medvirker til mere bæredygtigt byggeri. Byggeprojekter, der gennemføres på kortere tid med mindre ressourceforbrug og med holdbare løsninger, skaber bæredygtig værdi inden for et arkitektonisk og driftsmæssigt perspektiv.

Vi vil være den foretrukne
rådgiver inden for
renovering

Målsætningen om at være den foretrukne rådgiver inden for renovering tager afsæt i et velfunderet erfaringsgrundlag.

 

Målsætningen er ambitiøs, men redelig. sbs rådgivning a/s er blandt de mest markante rådgivere inden for renoveringsbranchen. Inden for de seneste år har vi rådgivet om renovering på en lang række projekter på boligområdet, inden for erhvervsbyggeri og i forbindelse med byudvikling.

 

Vore arkitekter og ingeniører arbejder i mange forskellige seg­menter under overskriften RENOVERING.

 

Fælles gælder, at vi med vores tværfaglighed kan tilbyde én rådgiver hele vejen inden for byggeri og byudvikling.

KERNEYDELSER

Vi rådgiver om

sbs rådgivning a/s rådgiver om renovering inden for det byggede miljø. Kerneydelserne er de klassiske ingeniør- og arkitektydelser fra skitse til færdigt projekt samt konsulent- og bygherrerådgivning.

 

Opgaverne kan f.eks. være istandsættelse, energirenovering af det klassiske byhus, nye tagboliger og altaner i en andelsforening, fremtidssikring af almene boliger, drifts- og tilstandsoptimering (klimaskærm og installationer) i en almen boligbebyggelse, due diligence og projektudvikling for ejendomsudviklere, tekniske installationsprojekter for erhvervsbyggeri, omdannelse af erhverv til boliger, nye ungdomsboliger, landskabsopgaver i byrum og private gårde, byudviklings- og byplanprojekter – herunder områdefornyelse for kommuner.

 

Ydelserne er typisk og i de fleste tilfælde teknisk totalrådgivning, hvor vi tilknyttes opgaven med det samlede ansvar for rådgivningen. På andre projekter tilknyttes vi med en af vore fagligheder i samarbejde med andre rådgivere.

 

Som konsulenter og bygherrerådgivere indtræder vi i ekspertrollen, der tilpasses det konkrete projekt. Kunden kan være en andelsforening, et boligselskab, en kommune eller en erhvervskunde. Her er der ofte tale om rådgivning, der planlægger, styrer og optimerer komplekse projekter eller byggesager, eller hvor bygherre ønsker støtte i bygherrerollen.

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

KONTAKT OS FOR EN SAMTALE OM DINE MULIGHEDER

“Vi er et tværfagligt rådgivningshus med fokus på renovering, og hvor kundepleje er i højsædet”

 

ADM. DIREKTØR I sbs rådgivning a/s, CARSTEN THOMASEN

REFERENCER

Projekter

Et udpluk af vore referencer beskriver bygherrekreds, typer af projekter og forskellige rådgiverydelser. Hvis du vil vide mere om et konkret projekt, som kan være inspirerende og relevant for dit eget projekt, er du velkommen til at tage kontakt til os for yderligere oplysninger.

 

Læs seneste nyt fra sbs rådgivning a/s ARKIKTEKTER OG INGENIØRER på LinkedIn

Godthåbsvej / Kronprinsesse Sofies Vej
TOTALRENOVERING AF DEN KLASSISKE BYEJENDOM
Facadepræmiering 2016. Frederiksberg Facadeudvalg: Projektet fremhæves som et overbevisende eksempel på den gavnlige virkning af helhedsorienteret tilgang til bygningsrenovering. Den kvarterstypiske beboelsesejendom er med stor præcision tilført nyt liv og står dermed som eksempel til efterlevelse og inspiration for kommende renoveringsprojekter.
In Projekter
Den Sønderjyske By, PrivatBo
UDSKIFTNING AF VINDUER I 306 BOLIGER
Totalrådgivning ved energioptimering af godt 300 boliger i Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Bebyggelsen er bevaringsværdig og sbs rådgivning har i den forbindelse bistået bygherre med en række forudgående tekniske undersøgelser på bebyggelsen.
In Projekter
AB Lagkagehuset, Christianshavn
FACADEISTANDSÆTTELSE OG NY MINIELEVATOR
sbs rådgivning har været totalrådgivere i forbindelse med en omfattende facade- og vinduesrenovering for AB lagkagehuset, der er beliggende centralt på Christianshavn og omfatter 48 boliger. Projektet omfattede tillige etablering af en minielevator i en tidligere bagtrappetårn.
In Projekter
Brøndby Strand – BB, T13, PAB, BAB
BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE OG PROCES
Danmarks største renoveringssag tager udgangspunkt i en omfattende PCB-renovering. Omkring 2900 boliger fordelt i højhuse, rækkehuse og lavhuse omfattes af en ny samlet helhedsplan. Projektet afventer finansiering og videre planlægning. sbs har haft den centrale ankerrolle som bygherrerådgiver og projektleder på projektets mange hidtidige faser.
In Projekter
Saabyes Stryg i Odense
BYPLANLÆGNING OG BYUDVIKLING
sbs har været arkitekt på ideskitser og detailprojektering på en 100 meter lang opholdstrappe og ny bro i forbindelse med etablering af et omfangsstryg i Munke Mose, Odense. Anlægget er tildelt Odense Kommunes Arkitekturpris 2009, Byforeningens arkitekturpris ”Odin-prisen” og en international sølvmedalje.
In Projekter
Vinge, Frederikssund Kommune
BYUDVIKLING OG BYGGEMODNING
sbs har, med udgangspunkt i en afholdt international arkitektkonkurrence, udarbejdet bebyggelsesplan, byggefelter og voluminer for 22 villaer i 2 etager samt for 36 individuelle rækkehuse. Vinge er et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha.
In Projekter
Slotsherrens Have, DAB
TAGUDSKIFTNING PÅ 100 ALMENE BOLIGER
Slotsherrens Have er en hyggelig rækkehusbebyggelse i Rødovre fra 1951. Bebyggelsen består af 100 rækkehuse i røde teglsten med rødt tegltag. sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver på udskiftningen af samtlige tage på bebyggelsen, der blev udført etapevis.
In Projekter
AB Sofiegården
NYT VARMEANLÆG I ANDELSBOLIGFORENING
AB Sofiegården udgør en større forening på i alt 90 boliger. sbs har foretaget en teknisk gennemgang af ejendommen bl.a. som grundlag for udskiftning af foreningens varmesystem, med nyt anlæg inkl. alle stigstrenge og radiatorer. I samme forbindelse etableres yderligere strømforsyning til ejendommen og der indlægges bredbåndsforbindelse.
In Projekter
Istedgade 103
TOTALRENOVERING OG NYE TAGBOLIGER
sbs rådgivning har været teknisk totalrådgiver på ejendommen Istedgade 103 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og modernisering. I forbindelse med ombygningen er der etableret nye tagboliger på det tidligere tørreloft. (Byfornyelse)
In Projekter
Rådhusstræde 7, København K
AFHJÆLPNING AF KONSTRUKTIONSFORHOLD
sbs rådgivning a/s bistår som konstruktionsingeniør med afhjælpning af konstruktionsforhold som følge af tidligere ændringer i de bærende konstruktioner, skillevægge og bjælkelag. Ejendommen er fredet, og er under Slots- og Kulturstyrelsens bevågenhed.
In Projekter
Ulrik Birchs Alle, Københavns Kommune
FÆLLES GÅRDHAVE
sbs rådgivning a/s har været landskabsarkitekt og forretningsfører på den fælles gårdhave i karreen ved Ulrik Birchs Allé. Gården er anlagt med vandrender til opsamling af regnvand og store græsarealer med grønne bakkeformationer til ophold og leg.
In Projekter
AB Oehlenschlægersgade 43
FACADERENOVERING OG NYE ALTANER
sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver for andelsboligforeningen AB Oehlenschlægersgade 43 i forbindelse med udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. I forbindelse med arbejderne er der etableret altaner til alle boliger samt tagterrasse til taglejligheden.
In Projekter
Rugtoften og Jerntoften
RENOVERING OG NYE TÅRNE
Ejendommene, der i alt omfatter 82 boliger, er blevet istandsat på facader og energioptimeret med nye vinduer og tag. I forbindelse med tagistandsættelsen er de oprindelige tårne blevet genskabt således, at ejendommene igen markerer porten til Valby.
In Projekter
Børneringen i Nürnberggade
ENERGIRENOVERING
Børnehaven i Nürnberggade er blevet energirenoveret med udvendig isolering. Børneringens glade logo og den nye grønne facade er blevet et pejlemærke for børnehavens børn. I forbindelse med ombygningen er tagfladen omdannet til en legeplads.
In Projekter
MAD / Coop
TEKNISKE INSTALLATIONER – ERVHERV
I forbindelse med COOPs nye flagskibsbutik MAD i Københavns Hovedbanegård, var sbs rådgivning ingeniører på tekniske anlæg så som: Ventilation, el, vand, afløb og køling. Projektering og byggeledelse blev udført med respekt for den fredede bygning.
In Projekter
Fjordklyngen, Hjarbæk Fjord, Viborg Kommune
OMRÅDEFORNYELSE – LANDSBYKLYNGER
I Fjordklyngen, et areal større end Københavns Kommune, samarbejder landsbyerne om fælles strategiske mål. Ved gensidig brug af hinandens styrker, udvikles både den enkelte landsby og hele klyngen. Målet er fælles stedsidentitet, socialt fællesskab, fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.
In Projekter

SANS FOR DETALJEN

Rådgivning med høj faglighed

sbs rådgivning a/s bygger på viden, og viden er kernen i vores rådgivning.

 

Det betyder, at vore bygherrer modtager professionel rådgivning inden for helt generelle, specialiserede og fagspecifikke områder.

 

Måske har du brug for overblik over din ejendoms tekniske tilstand, måske har du brug for en statisk beregning efter en sætningsskade eller energiregnskab på dit byggeprojekt. Hvad koster et nyt tag? Og kan man udskifte faldstammer i beboede lejligheder? Måske har du brug for rumstudier på udnyttelsen af dit tørreloft, ideer til omdannelse af erhverv til nye funktioner eller en skitse på et gårdprojekt med LAR og klimasikring.

 

Hvordan planlægges og styres et kompliceret udbud? Hvordan tilrettelægges en områdefornyelse og kan man nedrive et kondemnabelt hus?

 

Vore arkitekter inden for byggeri, planlægning og landskab samt ingeniører inden for konstruktioner og tekniske anlæg sætter fagligheden i højsædet. Det betyder, at du som bygherre modtager rådgivning, der baserer sig på netop det, du efterspørger som bygherre på den konkrete opgave.

Blik for helheden

Planlægning og gennemførelse af en byggesag kan virke uoverskuelig og kompleks.

 

Hvordan disponeres projektet? Hvad siger myndighederne? Omfattes min byggesag af nye regler i bygningsreglementet? Hvordan tilrettelægges en byggesag?

 

sbs rådgivning a/s tænker i helheder. Blik for helheden er fokus på pris, tid og kvalitet.

 

Blik for helheden er også overblik og rettidig omhu. Det betyder planlægning af komplekse i samarbejder, risikoanalyser og kvalitetssikring for at minimere det uforudseelige og åbne for nye muligheder.

 

Sans for detaljen

Professionel rådgivning er også rådgivning, der giver merværdi i helheden og i detaljen.

 

Hos sbs samarbejder arkitekten og ingeniøren om projektet allerede tidligt i projektfasen, det skaber gode helstøbte resultater, hvor teknik og arkitektur indgår i en samlet helhed.

Rådgivning hele vejen

 

sbs rådgivning a/s tilbyder rådgivning hele vejen. Det betyder, at du som bygherre hos sbs rådgivning kun skal hente teknisk rådgivning ét sted.  En arkitekt eller ingeniør tilknyttes dig og dit projekt som projektleder og kontaktperson. Et projektteam bestående af arkitekt- og ingeniørfagligheder udvælges til den konkrete opgave og der allokeres de ressourcer, der sikrer projektets ramme for gennemførelsen. Tværfaglige projektteams er et af vore fundamenter, det skaber sammenhæng, solidt projektarbejde og rigtigt gode resultater.

KONTAKT EN SBS’ER

Medarbejdere

Som det fremgår af oversigten nedenfor, har sbs rådgivning a/s en medarbejderstab med bred faglighed inden for arkitekt- og ingeniørfaget.

 

Løbende har vi tillige tilknyttet praktikanter fra byggefaglige uddannelser. Praktikanterne indgår i læringsprocesser med vore erfarne medarbejdere på de konkrete projekter.

LEDELSE

CARSTEN THOMASEN

adm. direktør, civilingeniør, partner

BO VENDELHOLT CHRISTENSEN

områdechef, ingeniør, partner

HENRIK ZUSCHLAG

områdechef, cand.polit., partner

MOGENS DAM LENTZ

advokat, associeret partner

ULLA MUNK BEILIN

projektchef, forretningsudvikling, arkitekt maa, associeret partner
MEDARBEJDERE

BIRGITTE SUNDSTRUP

cand.arch.

ELIN BENDIXEN

cand. arch., exam. tilgængelighedsrevisor

HELLE A BECK

sekretær

HENRIK STECHER

projektleder, arkitekt maa

JENS SKOVGAARD POULSEN

projektleder, bygningskonstruktør

KRISTIAN CATO SPANG-HANSSEN

regnskabskonsulent

KURT KJÆRGAARD CHRISTENSEN

chefkonsulent, arkitekt maa

LARS JØRN GRAVESEN

konstruktionsingeniør

LARS NIELSEN

ingeniør

MARIANNE MARK LINDHARDT

cand. arch.

MARTIN KJØLBY

bygherrerådgiver, ingeniør

MICHAEL HOLMQVIST

projektleder, ingeniør

MIE ROSS

teknisk assistent

MIRIAM BONDE

økonomimedarbejder

MORTEN BAY

Bygningskonstruktør

PETER HØJGAARD

projektleder, arkitekt maa

SEBASTIAN DICHMANN

studentermedhjælper

VALDEMAR ORHOLM LUND

bygningskonstruktørstuderende
JOB HOS sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER

 

sbs rådgivning a/s er en vidensvirksomhed, og vores dygtige rådgivere er virksomhedens stærkeste ressource. Vi arbejder hele tiden med at udvikle og udvide vores kompetencer i takt med udviklingen i markedet.

 

Derfor er vi altid interesserede i at høre fra dygtige mennesker, der har lyst til at forstærke vores team, og tilføre virksomheden nye, spændende
kompetencer.

 

Ring eller send en mail og fortæl om dig selv. Tlf.: +45 8232 2500. Mail: kbh@sbsby.dk

AKTUELLE JOBS

 

Vi søger i øjeblikket en dygtig bygningskonstruktør til vores kontor i København. Se stillingsopslaget her.

“God rådgivning inden for renovering giver kunden merværdi inden for en aftalt ramme om pris, tid og kvalitet.”