arkitekt, ingeniør, renovering, rådgivning, bygningsrenovering, andelsforening, ejerforening
19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

sbs rådgivning a/s ARKITEKTER & INGENIØRER

certificerede brandrådgivere og statikere

Rådgivning om renovering

At renovere i det eksisterende byggede miljø stiller store faglige krav til den gode rådgiver. Ønsker om funktionsændringer, moderniseringer og energioptimeringer til smukkere og mere tidssvarende løsninger møder hele tiden nye myndighedskrav samt økonomiske og tidsmæssige udfordringer. Rammer og regler gør, at renovering kræver specifik erfaring og viden på området.

 

sbs rådgivning a/s er en mellemstor rådgivningsvirksomhed med solid erfaring inden for renovering. sbs rådgivning a/s repræsenterer samlet mange års rådgivning inden for en bred faglig vifte. Det er disse samlede kompetencer, der indgår i vores arbejde fra de tidlige skitser og projektafklaring med bygherre, over indgående og opfølgende tilsyn på byggepladsen til de endelige fysiske resultater til glæde for ejer og brugere. Vi bygger på en viden og erfaring, der er i stadig udvikling.

Bygningsfysiske udfordringer
VÆRDIFORØGENDE MULIGHEDER

Hvad kan din ejendom? Hvor er mulighederne for optimering og værdiforøgelse? God rådgivning om renovering er, at afklare de bygningsfysiske udfordringer – og gennem de rigtige valg og gode renoveringsmetoder, at skabe ny værdi.

Fornuftige løsninger
SAMSPIL MELLEM NYT OG GAMMELT

Når du renoverer, er det vigtigt at gøre sig bekendt med de eksisterende forhold.  Nye funktionskrav udfordrer det eksisterende, og derfor er det vigtigt at søge god rådgivning. God rådgivning er at skabe fornuftige løsninger i samspil mellem nyt og gammelt.

Bæredygtig projektering
BEVARING AF BYGNINGERS VÆRDI

Bæredygtig renovering er ikke kun genbrug og miljørigtige materialer. Indgående viden om renovering og professionel planlægning medvirker til mere bæredygtigt byggeri. Byggeprojekter, der gennemføres på kortere tid med mindre ressourceforbrug og med holdbare løsninger, skaber bæredygtig værdi inden for et arkitektonisk og driftsmæssigt perspektiv.

Vi vil være den foretrukne
rådgiver inden for
renovering

Målsætningen om at være den foretrukne rådgiver inden for renovering tager afsæt i et velfunderet erfaringsgrundlag.

 

Målsætningen er ambitiøs, men redelig. sbs rådgivning a/s er blandt de mest markante rådgivere inden for renoveringsbranchen. Inden for de seneste år har vi rådgivet om renovering på en lang række projekter på boligområdet, inden for såvel almene boliger som erhvervsejendomme.

 

Vore arkitekter og ingeniører arbejder i mange forskellige seg­menter under overskriften RENOVERING.

 

Fælles gælder, at vi med vores tværfaglighed kan tilbyde én rådgiver hele vejen inden for byggeri og byudvikling.

KERNEYDELSER

Vi rådgiver om renovering

sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER rådgiver om renovering inden for det byggede miljø. Kerneydelserne er de klassiske ingeniør- og arkitektydelser fra skitse til færdigt projekt samt konsulent- og bygherrerådgivning.

 

Opgaverne kan f.eks. være istandsættelse, energirenovering af det klassiske byhus, nye tagboliger og altaner i en andelsforening, fremtidssikring af almene boliger, drifts- og tilstandsoptimering (klimaskærm og installationer) i en almen boligbebyggelse, due diligence og projektudvikling for ejendomsudviklere, tekniske installationsprojekter for erhvervsbyggeri, samt omdannelse af erhverv til boliger.

 

Ydelserne er typisk og i de fleste tilfælde teknisk totalrådgivning, hvor vi tilknyttes opgaven med det samlede ansvar for rådgivningen. På andre projekter tilknyttes vi med en af vore fagligheder i samarbejde med andre rådgivere.

 

Som konsulenter og bygherrerådgivere indtræder vi i ekspertrollen, der tilpasses det konkrete projekt. Kunden kan være en andelsforening, et boligselskab eller en erhvervskunde. Her er der ofte tale om rådgivning, der planlægger, styrer og optimerer komplekse projekter eller byggesager, eller hvor bygherre ønsker støtte i bygherrerollen.

Vi tilbyder totalrådgivning inkl. rådgivning fra certificeret

brandrådgiver og certificeret statiker vedr. konstruktioner

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

KONTAKT OS FOR EN SAMTALE OM DINE MULIGHEDER

“Vi er et tværfagligt rådgivningshus med fokus på renovering, og hvor kundepleje er i højsædet”

 

ADM. DIREKTØR I sbs rådgivning a/s, CARSTEN THOMASEN

REFERENCER

Projekter

Et udpluk af vore referencer beskriver bygherrekreds, typer af projekter og forskellige rådgiverydelser. Hvis du vil vide mere om et konkret projekt, som kan være inspirerende og relevant for dit eget projekt, er du velkommen til at tage kontakt til os for yderligere oplysninger.

 

Læs seneste nyt fra sbs rådgivning a/s ARKIKTEKTER OG INGENIØRER på LinkedIn

Fuglevænget, København NV
RENOVERING AF TEKNISKE INSTALLATIONER I 330 BOLIGER
sbs er totalrådgiver i forbindelse med udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i samtlige badeværelser i Fuglevænget, København NV. Arbejdet omfatter ingeniør- og arkitektbistand, herunder beboerkontakt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet. Ejendommene ejes af Københavnerfondene og administreres af PrivatBo.
Godthåbsvej / Kronprinsesse Sofies Vej
TOTALRENOVERING AF DEN KLASSISKE BYEJENDOM
Facadepræmiering 2016. Frederiksberg Facadeudvalg: Projektet fremhæves som et overbevisende eksempel på den gavnlige virkning af helhedsorienteret tilgang til bygningsrenovering. Den kvarterstypiske beboelsesejendom er med stor præcision tilført nyt liv og står dermed som eksempel til efterlevelse og inspiration for kommende renoveringsprojekter.
Den Sønderjyske By, PrivatBo
UDSKIFTNING AF VINDUER I 306 BOLIGER
Totalrådgivning ved energioptimering af godt 300 boliger i Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Bebyggelsen er bevaringsværdig og sbs rådgivning har i den forbindelse bistået bygherre med en række forudgående tekniske undersøgelser på bebyggelsen.
Charlottenborg Slot
NYT VARMESYSTEM OG ENERGIOPTIMERING
I samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes tegnestue samt Kulturarvsstyrelsen har sbs været rådgiver i forbindelse med energirenovering af Charlottenborg Slot. Bygningskomplekset omfatter i alt ca. 10.000 m2 , og arbejderne har bl.a. omfattet totalmodernisering og udskiftning af varmesystemet samt energioptimering af vinduer m.v.
Brøndby Strand – BB, T13, PAB, BAB
BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE OG PROCES
Danmarks største renoveringssag tager udgangspunkt i en omfattende PCB-renovering. Omkring 2900 boliger fordelt i højhuse, rækkehuse og lavhuse omfattes af en ny samlet helhedsplan. Projektet afventer finansiering og videre planlægning. sbs har haft den centrale ankerrolle som bygherrerådgiver og projektleder på projektets mange hidtidige faser.
Ryesgade 84 m.fl., Københavns kommune
BEGRØNNING AF GAVLE
I forbindelse med et større renoveringsprojekt på Østerbro har sbs rådgivning har været arkitekter og ingeniører på 3 grønne gavlvægge. Den grønne væg er udført som BGreen-It Living Walls, der er udviklet af BG Byggros. Projektet har modtaget støtte i form af byfornyelsesmidler fra Københavns Kommune.
Slotsherrens Have, DAB
TAGUDSKIFTNING PÅ 100 ALMENE BOLIGER
Slotsherrens Have er en hyggelig rækkehusbebyggelse i Rødovre fra 1951. Bebyggelsen består af 100 rækkehuse i røde teglsten med rødt tegltag. sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver på udskiftningen af samtlige tage på bebyggelsen, der blev udført etapevis.
AB Sofiegården
NYT VARMEANLÆG I ANDELSBOLIGFORENING
AB Sofiegården udgør en større forening på i alt 90 boliger. sbs har foretaget en teknisk gennemgang af ejendommen bl.a. som grundlag for udskiftning af foreningens varmesystem, med nyt anlæg inkl. alle stigstrenge og radiatorer. I samme forbindelse etableres yderligere strømforsyning til ejendommen og der indlægges bredbåndsforbindelse.
ab borup, københavns kommune
VINDUESUDSKIFTNING
Ejendommen, tegnet af Anton Rosen og opført i ca. 1920, ligger i et stærkt støjplaget område langs Borups Allé. Vinduer og døre er blevet udskiftet med nye, der både er energioptimerede og har en væsentlig bedre lyddæmpning. Valg af vinduer og farvevalg er sket i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur.
AB Islands Brygge 3-5
NYT TAG SAMT ISTANDSÆTTELSE AF FACADER
sbs har været totalrådgiver i forbindelse med istandsættelse og energioptimering af denne smukke ejendom, der er beliggende ved Lange Bro og Islands Brygge. Renoveringen er sket med respekt for ejendommens oprindelige arkitektur og i overensstemmelse med andelsforeningens ønsker til ombygningen.
Istedgade 103
TOTALRENOVERING OG NYE TAGBOLIGER
sbs rådgivning har været teknisk totalrådgiver på ejendommen Istedgade 103 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og modernisering. I forbindelse med ombygningen er der etableret nye tagboliger på det tidligere tørreloft. (Byfornyelse)
AB Lagkagehuset, Christianshavn
FACADEISTANDSÆTTELSE OG NY MINIELEVATOR
sbs rådgivning har været totalrådgivere i forbindelse med en omfattende facade- og vinduesrenovering for AB lagkagehuset, der er beliggende centralt på Christianshavn og omfatter 48 boliger. Projektet omfattede tillige etablering af en minielevator i en tidligere bagtrappetårn.
Rugtoften og Jerntoften
RENOVERING OG NYE TÅRNE
Ejendommene, der i alt omfatter 82 boliger, er blevet istandsat på facader og energioptimeret med nye vinduer og tag. I forbindelse med tagistandsættelsen er de oprindelige tårne blevet genskabt således, at ejendommene igen markerer porten til Valby.
AAB Afd. 32, Emdrup Vænge
ENERGIRENOVERING OG FUGTSIKRING AF 260 ALMENE BOLIGER
sbs er totalrådgiver på renoveringen af 216 bevaringsværdige rækkehuse samt 3 boligblokke. Arbejderne omfatter nye dræn og udskiftning af tagdækning og lette facadepartier inkl. vinduer og altandøre. Der har særligt været fokus på beboerhensyn og afdelingens byggeudvalg og driftspersonale er løbende inddraget i forbindelse med projektet.
Børneringen i Nürnberggade
ENERGIRENOVERING
Børnehaven i Nürnberggade er blevet energirenoveret med udvendig isolering. Børneringens glade logo og den nye grønne facade er blevet et pejlemærke for børnehavens børn. I forbindelse med ombygningen er tagfladen omdannet til en legeplads.
MAD / Coop
TEKNISKE INSTALLATIONER – ERVHERV
I forbindelse med COOPs nye flagskibsbutik MAD i Københavns Hovedbanegård, var sbs rådgivning ingeniører på tekniske anlæg så som: Ventilation, el, vand, afløb og køling. Projektering og byggeledelse blev udført med respekt for den fredede bygning.
AB Oehlenschlægersgade 43
FACADERENOVERING OG NYE ALTANER
sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver for andelsboligforeningen AB Oehlenschlægersgade 43 i forbindelse med udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. I forbindelse med arbejderne er der etableret altaner til alle boliger samt tagterrasse til taglejligheden.
Rådhusstræde 7, København K
AFHJÆLPNING AF KONSTRUKTIONSFORHOLD
sbs rådgivning a/s bistår som konstruktionsingeniør med afhjælpning af konstruktionsforhold som følge af tidligere ændringer i de bærende konstruktioner, skillevægge og bjælkelag. Ejendommen er fredet, og er under Slots- og Kulturstyrelsens bevågenhed.
Horsens Midtby
OMRÅDEFORNYELSE, BYGNINGSFORNYELSE OG FRIAREALFORBEDRING
Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby har flere gavle fået et gavlmaleri der giver ejendommene et ”løft”. Hovedstrøget i midtbyen har fået ny belægning, bedre belysning, mere grønt, nye legeelementer mv. – med mere på vej i sidegaderne. sbs rådgivning har været med til idéudvikling, programudvikling og rådgivning ved gennemførelse.
AB Blågårdsgade 31-31C
ANDELSBOLIGFORENINGEN RENOVERES
Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, fugtsikring samt afhjælpning af et tæret kælderetagedæk m.v. I forbindelse med arbejdet har der været fokus på ejendommens bevaringsværdi ved valg af løsninger samt ved farvesætningen.

SANS FOR DETALJEN

Rådgivning med høj faglighed

sbs rådgivning a/s bygger på viden, og viden er kernen i vores rådgivning.

 

Det betyder, at vore bygherrer modtager professionel rådgivning inden for helt generelle, specialiserede og fagspecifikke områder.

 

Måske har du brug for overblik over din ejendoms tekniske tilstand, måske har du brug for en statisk beregning efter en sætningsskade eller energiregnskab på dit byggeprojekt. Hvad koster et nyt tag? Og kan man udskifte faldstammer i beboede lejligheder? Måske har du brug for rumstudier på udnyttelsen af dit tørreloft, ideer til omdannelse af erhverv til nye funktioner eller en skitse på et gårdprojekt med LAR og klimasikring.

 

Vore arkitekter og ingeniører sætter fagligheden i højsædet. Det betyder, at du som bygherre modtager rådgivning, der baserer sig på netop det, du efterspørger som bygherre på den konkrete opgave.

Blik for helheden

Planlægning og gennemførelse af en byggesag kan virke uoverskuelig og kompleks.

 

Hvordan disponeres projektet? Hvad siger myndighederne? Omfattes min byggesag af nye regler i bygningsreglementet? Hvordan tilrettelægges en byggesag?

 

sbs rådgivning a/s tænker i helheder. Blik for helheden er fokus på pris, tid og kvalitet.

 

Blik for helheden er også overblik og rettidig omhu. Det betyder planlægning af komplekse i samarbejder, risikoanalyser og kvalitetssikring for at minimere det uforudseelige og åbne for nye muligheder.

 

Sans for detaljen

Professionel rådgivning er også rådgivning, der giver merværdi i helheden og i detaljen.

 

Hos sbs samarbejder arkitekten og ingeniøren om projektet allerede tidligt i projektfasen, det skaber gode helstøbte resultater, hvor teknik og arkitektur indgår i en samlet helhed.

Rådgivning hele vejen

 

sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER tilbyder rådgivning hele vejen. Det betyder, at du som bygherre hos sbs rådgivning kun skal hente teknisk rådgivning ét sted.  En arkitekt eller ingeniør tilknyttes dig og dit projekt som projektleder og kontaktperson. Et projektteam bestående af arkitekt- og ingeniørfagligheder udvælges til den konkrete opgave og der allokeres de ressourcer, der sikrer projektets ramme for gennemførelsen. Tværfaglige projektteams er et af vore fundamenter, det skaber sammenhæng, solidt projektarbejde og rigtigt gode resultater.

KONTAKT EN sbs’er

Medarbejdere

Som det fremgår af oversigten nedenfor, har sbs rådgivning a/s en medarbejderstab med bred faglighed inden for arkitekt- og ingeniørfaget.

 

Løbende har vi tillige tilknyttet praktikanter fra byggefaglige uddannelser. Praktikanterne indgår i læringsprocesser med vore erfarne medarbejdere på de konkrete projekter.

LEDELSE

CARSTEN THOMASEN

adm. direktør, partner
civilingeniør

ULLA MUNK BEILIN

partner, projektchef forretningsudvikling
arkitekt maa

SEBASTIAN DICHMANN

partner
bygningskonstruktør, certificeret brandrådgiver BK 2

MOGENS DAM LENTZ

associeret partner
advokat

HENRIK ZUSCHLAG

projektchef
cand.polit.
MEDARBEJDERE

ANETTE M. BUHL JENSEN

projektleder, arkitekt maa

CHRISTIAN HEITMANN

ingeniør

HELLE FREY JENSEN

projektleder, arkitekt maa

JENS SKOVGAARD POULSEN

projektleder, bygningskonstruktør

JOACHIM LØRUP

konstruktionsingeniør

KURT KJÆRGAARD CHRISTENSEN

projektleder, arkitekt maa

LARS JØRN GRAVESEN

certificeret statiker, projektleder, konstruktionsingeniør

LARS NIELSEN

projektleder, ingeniør, IT-ansvarlig

LAURA HØCK TØT

ingeniør

LUKAS RUBIN

projektleder, bygningskonstruktør

MARIE ENGELUND CARLSEN

arkitekt maa

MIE ROSS

teknisk assistent

MIKKEL NIELSEN

bygningskonstruktør

MIRIAM BONDE

økonomimedarbejder

OLE PRÆST LARSEN

projektleder, ingeniør

REGITZE JUST LARSEN

bygningskonstruktør
PRAKTIKANTER OG STUDENTERMEDHJÆLPERE

LOUISE RØNN

studentermedhjælper, ingeniørstuderende

MICAS SEAN WACHS

studentermedhjælper, konstruktørstuderende

TOBIAS ADELGAARD

studentermedhjælper, konstruktørstuderende
JOB HOS sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER

 

sbs rådgivning a/s er en vidensvirksomhed, og vores dygtige rådgivere er virksomhedens stærkeste ressource. Vi arbejder hele tiden med at udvikle og udvide vores kompetencer i takt med udviklingen i markedet.

 

Derfor er vi altid interesserede i at høre fra dygtige mennesker, der har lyst til at forstærke vores team, og tilføre virksomheden nye, spændende
kompetencer.

 

Ring eller send en mail og fortæl om dig selv. Tlf.: +45 8232 2500. Mail: kbh@sbsby.dk

AKTUELLE JOBS

 

Vi søger lige nu ingeniør-, konstruktør- og arkitektpraktikanter til efterårssemestret 2024 

“God rådgivning inden for renovering giver kunden merværdi inden for en aftalt ramme om pris, tid og kvalitet.”