Five Columns Wide
Arkitekt, Ingeniør, Byggerådgivning, Renovering, Restaurering, Københavnerbadeværelse, Transformation, Omdannelse, tagudskiftning, Vinduesudskiftning, facaderenovering
18633
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18633,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

Five Columns Wide

Check out our work
  • Sort Portfolio:
  • All
  • Bygherrerådgivning
  • Projekter
  • Tekniske installationer

Slotsherrens Have, DAB
TAGUDSKIFTNING PÅ 100 ALMENE BOLIGER

Slotsherrens Have er en hyggelig rækkehusbebyggelse i Rødovre fra 1951. Bebyggelsen består af 100 rækkehuse i røde teglsten med rødt tegltag. sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver på udskiftningen af samtlige tage på bebyggelsen, der blev udført etapevis.

Ryesgade 84 m.fl., Københavns kommune
BEGRØNNING AF GAVLE

I forbindelse med et større renoveringsprojekt på Østerbro har sbs rådgivning har været arkitekter og ingeniører på 3 grønne gavlvægge. Den grønne væg er udført som BGreen-It Living Walls, der er udviklet af BG Byggros. Projektet har modtaget støtte i form af byfornyelsesmidler fra Københavns Kommune.

Rugtoften og Jerntoften
RENOVERING OG NYE TÅRNE

Ejendommene, der i alt omfatter 82 boliger, er blevet istandsat på facader og energioptimeret med nye vinduer og tag. I forbindelse med tagistandsættelsen er de oprindelige tårne blevet genskabt således, at ejendommene igen markerer porten til Valby.

MAD / Coop
TEKNISKE INSTALLATIONER – ERVHERV

I forbindelse med COOPs nye flagskibsbutik MAD i Københavns Hovedbanegård, var sbs rådgivning ingeniører på tekniske anlæg så som: Ventilation, el, vand, afløb og køling. Projektering og byggeledelse blev udført med respekt for den fredede bygning.

Istedgade 103
TOTALRENOVERING OG NYE TAGBOLIGER

sbs rådgivning har været teknisk totalrådgiver på ejendommen Istedgade 103 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og modernisering. I forbindelse med ombygningen er der etableret nye tagboliger på det tidligere tørreloft. (Byfornyelse)

Horsens Midtby
OMRÅDEFORNYELSE, BYGNINGSFORNYELSE OG FRIAREALFORBEDRING

Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby har flere gavle fået et gavlmaleri der giver ejendommene et ”løft”. Hovedstrøget i midtbyen har fået ny belægning, bedre belysning, mere grønt, nye legeelementer mv. – med mere på vej i sidegaderne. sbs rådgivning har været med til idéudvikling, programudvikling og rådgivning ved gennemførelse.

Godthåbsvej / Kronprinsesse Sofies Vej
TOTALRENOVERING AF DEN KLASSISKE BYEJENDOM

Facadepræmiering 2016. Frederiksberg Facadeudvalg: Projektet fremhæves som et overbevisende eksempel på den gavnlige virkning af helhedsorienteret tilgang til bygningsrenovering. Den kvarterstypiske beboelsesejendom er med stor præcision tilført nyt liv og står dermed som eksempel til efterlevelse og inspiration for kommende renoveringsprojekter.

Fuglevænget, København NV
RENOVERING AF TEKNISKE INSTALLATIONER I 330 BOLIGER

sbs er totalrådgiver i forbindelse med udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i samtlige badeværelser i Fuglevænget, København NV. Arbejdet omfatter ingeniør- og arkitektbistand, herunder beboerkontakt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet. Ejendommene ejes af Københavnerfondene og administreres af PrivatBo.

Charlottenborg Slot
NYT VARMESYSTEM OG ENERGIOPTIMERING

I samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes tegnestue samt Kulturarvsstyrelsen har sbs været rådgiver i forbindelse med energirenovering af Charlottenborg Slot. Bygningskomplekset omfatter i alt ca. 10.000 m2 , og arbejderne har bl.a. omfattet totalmodernisering og udskiftning af varmesystemet samt energioptimering af vinduer m.v.

Børneringen i Nürnberggade
ENERGIRENOVERING

Børnehaven i Nürnberggade er blevet energirenoveret med udvendig isolering. Børneringens glade logo og den nye grønne facade er blevet et pejlemærke for børnehavens børn. I forbindelse med ombygningen er tagfladen omdannet til en legeplads.

Brøndby Strand – BB, T13, PAB, BAB
BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE OG PROCES

Danmarks største renoveringssag tager udgangspunkt i en omfattende PCB-renovering. Omkring 2900 boliger fordelt i højhuse, rækkehuse og lavhuse omfattes af en ny samlet helhedsplan. Projektet afventer finansiering og videre planlægning. sbs har haft den centrale ankerrolle som bygherrerådgiver og projektleder på projektets mange hidtidige faser.

AB Sofiegården
NYT VARMEANLÆG I ANDELSBOLIGFORENING

AB Sofiegården udgør en større forening på i alt 90 boliger. sbs har foretaget en teknisk gennemgang af ejendommen bl.a. som grundlag for udskiftning af foreningens varmesystem, med nyt anlæg inkl. alle stigstrenge og radiatorer. I samme forbindelse etableres yderligere strømforsyning til ejendommen og der indlægges bredbåndsforbindelse.

AB Oehlenschlægersgade 43
FACADERENOVERING OG NYE ALTANER

sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver for andelsboligforeningen AB Oehlenschlægersgade 43 i forbindelse med udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. I forbindelse med arbejderne er der etableret altaner til alle boliger samt tagterrasse til taglejligheden.

AB Islands Brygge 3-5
NYT TAG SAMT ISTANDSÆTTELSE AF FACADER

sbs har været totalrådgiver i forbindelse med istandsættelse og energioptimering af denne smukke ejendom, der er beliggende ved Lange Bro og Islands Brygge. Renoveringen er sket med respekt for ejendommens oprindelige arkitektur og i overensstemmelse med andelsforeningens ønsker til ombygningen.

ab borup, københavns kommune
VINDUESUDSKIFTNING

Ejendommen, tegnet af Anton Rosen og opført i ca. 1920, ligger i et stærkt støjplaget område langs Borups Allé. Vinduer og døre er blevet udskiftet med nye, der både er energioptimerede og har en væsentlig bedre lyddæmpning. Valg af vinduer og farvevalg er sket i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur.

AB Blågårdsgade 31-31C
ANDELSBOLIGFORENINGEN RENOVERES

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, fugtsikring samt afhjælpning af et tæret kælderetagedæk m.v. I forbindelse med arbejdet har der været fokus på ejendommens bevaringsværdi ved valg af løsninger samt ved farvesætningen.

AAB Afd. 32, Emdrup Vænge
ENERGIRENOVERING OG FUGTSIKRING AF 260 ALMENE BOLIGER

sbs er totalrådgiver på renoveringen af 216 bevaringsværdige rækkehuse samt 3 boligblokke. Arbejderne omfatter nye dræn og udskiftning af tagdækning og lette facadepartier inkl. vinduer og altandøre. Der har særligt været fokus på beboerhensyn og afdelingens byggeudvalg og driftspersonale er løbende inddraget i forbindelse med projektet.