Four Columns Wide
Arkitekt, Ingeniør, Byggerådgivning, Renovering, Restaurering, Københavnerbadeværelse, Transformation, Omdannelse, tagudskiftning, Vinduesudskiftning, facaderenovering
5922
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5922,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

Four Columns Wide

Check out our work
  • Sort Portfolio:
  • All
  • Bygherrerådgivning
  • Projekter
  • Tekniske installationer

Brøndby Strand – BB, T13, PAB, BAB
BYGHERRERÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE OG PROCES

Danmarks største renoveringssag tager udgangspunkt i en omfattende PCB-renovering. Omkring 2900 boliger fordelt i højhuse, rækkehuse og lavhuse omfattes af en ny samlet helhedsplan. Projektet afventer finansiering og videre planlægning. sbs har haft den centrale ankerrolle som bygherrerådgiver og projektleder på projektets mange hidtidige faser.

Godthåbsvej / Kronprinsesse Sofies Vej
TOTALRENOVERING AF DEN KLASSISKE BYEJENDOM

Facadepræmiering 2016. Frederiksberg Facadeudvalg: Projektet fremhæves som et overbevisende eksempel på den gavnlige virkning af helhedsorienteret tilgang til bygningsrenovering. Den kvarterstypiske beboelsesejendom er med stor præcision tilført nyt liv og står dermed som eksempel til efterlevelse og inspiration for kommende renoveringsprojekter.

Istedgade 103
TOTALRENOVERING OG NYE TAGBOLIGER

sbs rådgivning har været teknisk totalrådgiver på ejendommen Istedgade 103 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og modernisering. I forbindelse med ombygningen er der etableret nye tagboliger på det tidligere tørreloft. (Byfornyelse)

Ryesgade 84 m.fl., Københavns kommune
BEGRØNNING AF GAVLE

I forbindelse med et større renoveringsprojekt på Østerbro har sbs rådgivning har været arkitekter og ingeniører på 3 grønne gavlvægge. Den grønne væg er udført som BGreen-It Living Walls, der er udviklet af BG Byggros. Projektet har modtaget støtte i form af byfornyelsesmidler fra Københavns Kommune.

Slotsherrens Have, DAB
TAGUDSKIFTNING PÅ 100 ALMENE BOLIGER

Slotsherrens Have er en hyggelig rækkehusbebyggelse i Rødovre fra 1951. Bebyggelsen består af 100 rækkehuse i røde teglsten med rødt tegltag. sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver på udskiftningen af samtlige tage på bebyggelsen, der blev udført etapevis.

AB Sofiegården
NYT VARMEANLÆG I ANDELSBOLIGFORENING

AB Sofiegården udgør en større forening på i alt 90 boliger. sbs har foretaget en teknisk gennemgang af ejendommen bl.a. som grundlag for udskiftning af foreningens varmesystem, med nyt anlæg inkl. alle stigstrenge og radiatorer. I samme forbindelse etableres yderligere strømforsyning til ejendommen og der indlægges bredbåndsforbindelse.

Horsens Midtby
OMRÅDEFORNYELSE, BYGNINGSFORNYELSE OG FRIAREALFORBEDRING

Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby har flere gavle fået et gavlmaleri der giver ejendommene et ”løft”. Hovedstrøget i midtbyen har fået ny belægning, bedre belysning, mere grønt, nye legeelementer mv. – med mere på vej i sidegaderne. sbs rådgivning har været med til idéudvikling, programudvikling og rådgivning ved gennemførelse.

AB Oehlenschlægersgade 43
FACADERENOVERING OG NYE ALTANER

sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver for andelsboligforeningen AB Oehlenschlægersgade 43 i forbindelse med udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. I forbindelse med arbejderne er der etableret altaner til alle boliger samt tagterrasse til taglejligheden.

Rugtoften og Jerntoften
RENOVERING OG NYE TÅRNE

Ejendommene, der i alt omfatter 82 boliger, er blevet istandsat på facader og energioptimeret med nye vinduer og tag. I forbindelse med tagistandsættelsen er de oprindelige tårne blevet genskabt således, at ejendommene igen markerer porten til Valby.

Børneringen i Nürnberggade
ENERGIRENOVERING

Børnehaven i Nürnberggade er blevet energirenoveret med udvendig isolering. Børneringens glade logo og den nye grønne facade er blevet et pejlemærke for børnehavens børn. I forbindelse med ombygningen er tagfladen omdannet til en legeplads.

MAD / Coop
TEKNISKE INSTALLATIONER – ERVHERV

I forbindelse med COOPs nye flagskibsbutik MAD i Københavns Hovedbanegård, var sbs rådgivning ingeniører på tekniske anlæg så som: Ventilation, el, vand, afløb og køling. Projektering og byggeledelse blev udført med respekt for den fredede bygning.

AB Blågårdsgade 31-31C
ANDELSBOLIGFORENINGEN RENOVERES

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, fugtsikring samt afhjælpning af et tæret kælderetagedæk m.v. I forbindelse med arbejdet har der været fokus på ejendommens bevaringsværdi ved valg af løsninger samt ved farvesætningen.

AAB Afd. 32, Emdrup Vænge
ENERGIRENOVERING OG FUGTSIKRING AF 260 ALMENE BOLIGER

sbs er totalrådgiver på renoveringen af 216 bevaringsværdige rækkehuse samt 3 boligblokke. Arbejderne omfatter nye dræn og udskiftning af tagdækning og lette facadepartier inkl. vinduer og altandøre. Der har særligt været fokus på beboerhensyn og afdelingens byggeudvalg og driftspersonale er løbende inddraget i forbindelse med projektet.