Three Column Grid
Arkitekt, Ingeniør, Byggerådgivning, Renovering, Restaurering, Københavnerbadeværelse, Transformation, Omdannelse, tagudskiftning, Vinduesudskiftning, facaderenovering
18725
page-template-default,page,page-id-18725,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

Three Column Grid

Check out our work
  • Sort Portfolio:
  • All
  • Bygherrerådgivning
  • Projekter
  • Tekniske installationer

ab borup, københavns kommune
VINDUESUDSKIFTNING

Ejendommen, tegnet af Anton Rosen og opført i ca. 1920, ligger i et stærkt støjplaget område langs Borups Allé. Vinduer og døre er blevet udskiftet med nye, der både er energioptimerede og har en væsentlig bedre lyddæmpning. Valg af vinduer og farvevalg er sket i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur.

Fuglevænget, København NV
RENOVERING AF TEKNISKE INSTALLATIONER I 330 BOLIGER

sbs er totalrådgiver i forbindelse med udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i samtlige badeværelser i Fuglevænget, København NV. Arbejdet omfatter ingeniør- og arkitektbistand, herunder beboerkontakt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet. Ejendommene ejes af Københavnerfondene og administreres af PrivatBo.

Charlottenborg Slot
NYT VARMESYSTEM OG ENERGIOPTIMERING

I samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes tegnestue samt Kulturarvsstyrelsen har sbs været rådgiver i forbindelse med energirenovering af Charlottenborg Slot. Bygningskomplekset omfatter i alt ca. 10.000 m2 , og arbejderne har bl.a. omfattet totalmodernisering og udskiftning af varmesystemet samt energioptimering af vinduer m.v.

AB Islands Brygge 3-5
NYT TAG SAMT ISTANDSÆTTELSE AF FACADER

sbs har været totalrådgiver i forbindelse med istandsættelse og energioptimering af denne smukke ejendom, der er beliggende ved Lange Bro og Islands Brygge. Renoveringen er sket med respekt for ejendommens oprindelige arkitektur og i overensstemmelse med andelsforeningens ønsker til ombygningen.

AAB Afd. 32, Emdrup Vænge
ENERGIRENOVERING OG FUGTSIKRING AF 260 ALMENE BOLIGER

sbs er totalrådgiver på renoveringen af 216 bevaringsværdige rækkehuse samt 3 boligblokke. Arbejderne omfatter nye dræn og udskiftning af tagdækning og lette facadepartier inkl. vinduer og altandøre. Der har særligt været fokus på beboerhensyn og afdelingens byggeudvalg og driftspersonale er løbende inddraget i forbindelse med projektet.

AB Blågårdsgade 31-31C
ANDELSBOLIGFORENINGEN RENOVERES

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, fugtsikring samt afhjælpning af et tæret kælderetagedæk m.v. I forbindelse med arbejdet har der været fokus på ejendommens bevaringsværdi ved valg af løsninger samt ved farvesætningen.

MAD / Coop
TEKNISKE INSTALLATIONER – ERVHERV

I forbindelse med COOPs nye flagskibsbutik MAD i Københavns Hovedbanegård, var sbs rådgivning ingeniører på tekniske anlæg så som: Ventilation, el, vand, afløb og køling. Projektering og byggeledelse blev udført med respekt for den fredede bygning.

Børneringen i Nürnberggade
ENERGIRENOVERING

Børnehaven i Nürnberggade er blevet energirenoveret med udvendig isolering. Børneringens glade logo og den nye grønne facade er blevet et pejlemærke for børnehavens børn. I forbindelse med ombygningen er tagfladen omdannet til en legeplads.

Rugtoften og Jerntoften
RENOVERING OG NYE TÅRNE

Ejendommene, der i alt omfatter 82 boliger, er blevet istandsat på facader og energioptimeret med nye vinduer og tag. I forbindelse med tagistandsættelsen er de oprindelige tårne blevet genskabt således, at ejendommene igen markerer porten til Valby.

AB Oehlenschlægersgade 43
FACADERENOVERING OG NYE ALTANER

sbs rådgivning a/s har været teknisk totalrådgiver for andelsboligforeningen AB Oehlenschlægersgade 43 i forbindelse med udskiftning af vinduer og istandsættelse af facader. I forbindelse med arbejderne er der etableret altaner til alle boliger samt tagterrasse til taglejligheden.

Horsens Midtby
OMRÅDEFORNYELSE, BYGNINGSFORNYELSE OG FRIAREALFORBEDRING

Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby har flere gavle fået et gavlmaleri der giver ejendommene et ”løft”. Hovedstrøget i midtbyen har fået ny belægning, bedre belysning, mere grønt, nye legeelementer mv. – med mere på vej i sidegaderne. sbs rådgivning har været med til idéudvikling, programudvikling og rådgivning ved gennemførelse.

AB Sofiegården
NYT VARMEANLÆG I ANDELSBOLIGFORENING

AB Sofiegården udgør en større forening på i alt 90 boliger. sbs har foretaget en teknisk gennemgang af ejendommen bl.a. som grundlag for udskiftning af foreningens varmesystem, med nyt anlæg inkl. alle stigstrenge og radiatorer. I samme forbindelse etableres yderligere strømforsyning til ejendommen og der indlægges bredbåndsforbindelse.